Spor ditt kjøtt

Per Børge Ollestad

Gården ligger på Ualand i Lund kommune sør i Rogaland. Gården er en av Ollestad Kjøtt sin faste leverandør med forsyninger av kjøttfe, slaktelam og noe frilandsgris. Det har vært drift på denne gården igjennom flere generasjoner. Gården føres videre av neste generasjon om ett par år når Per Børge går av med pensjon. Da overtar hans eldste sønn Kristian gården, som er en av oppstarterne av Ollestad Kjøtt. Hovednæringen på gården er melkeproduksjon av NRF kyr. Gården består også av storfe av kjøttrasen angus. Det har alltid blitt brukt mye tid sammen med dyrene på gården av både store og små og det resulterer i rolige og fornøyde dyr som trives og har det godt. Løsdriftdelen på gården ligger rett ved innmarksbeite og dyrene kan derfor gå ut og inn som de vil på sommerstid med daglig tilsyn. Gården er selvforsynt med innmarksbeite og utmarksbeite, og en del hei. Gården har også noen frilandsgriser på sommerstid beitende ute på ett friområdet der de boltrer seg med friskt gress, lyng, røtter og bær og med vann fra bekken. Også en del sau av rasen norsk hvit, spel og villsauer av rasen Lyngfår finnes på gården. Når lammene er store nok på våren følges disse på sti ut sammen med sauene til ett utmarksbeite som heter Urdal. Her beiter de seg store og fine på uberørt gress og lyng. Daglig tilsyn blir utført med båt der det bringes med slikkestein. De hentes så hjem for høsten når tiden er inne.

Foto: Per Børge Ollestad

Buddalen 

Buddalen, som de lokale kaller gården, ble kjøpt av Brynjar Ollestad desember 2017 og ligger på Ualand i Lund kommune sør i Rogaland. Brynjar som er en av oppstarterne av Ollestad Kjøtt driver med ammekyr av rasen angus og er en fast leverandør med forsyninger av kjøttfe til Ollestad Kjøtt. Buddalen er selvforsynt med innmarksbeite og utmarksbeite. Det er også noe hei og skog som tilhører gården. Fra løsdrift delen på fjøset kan både ku og kalv, med daglig tilsyn, gå ut og inn som de ønsker selv på sommeren, da fjøset ligger like ved innmarksbeite. Brynjar bruker mye tid på dyrene sine og er opptatt av at alle dyr skal ha det godt og at de har god helse. 

Birkemo Gård

Gården på Birkemo ligger på Ualand i Lund kommune. Denne gården drives nå av ekteparet Anne Lise Birkemo Bilstad og Håvid Bilstad. Anne Lise er 5. generasjon Birkemo på gården. Produksjonen består av sau av rasen Blæset, ammekyr av rasen dexter og slaktegris. Anne Lise og Håvid legger ned mye arbeid på gården for å sikre en god dyrevelferd og helse på alle dyreslag. Birkemo Gård leverer flotte, sunne slaktegriser til Ollestad Kjøtt og er en god leverandør av lokale råvarer av svin. 

Foto: Anne Lise og Håvid med Birkemo Gård i bakgrunnen 

Wasshus Gård

Gården på Wasshus  ligger på Ualand i Lund kommune og drives i dag av Helge Larsen. Produksjonen består av sau av rasen norsk hvit, ammekyr av rasen angus og slaktegris. Gården har vært under stadig utvikling opp gjennom de siste 10 åra med god hjelp av yngste mann Tobias. Det har blitt brukt mye tid på dyra av både store og små på gården og det legges ned mye arbeid opp mot god dyrevelferd og at dyrene skal ha det godt. Gården på Wasshus leverer flotte, sunne slaktegriser til Ollestad Kjøtt.

Foto: Kvalitetstid i fjøset. Her med yngste mann Tobias.

Ole Kristian Rundevold og Solbjørg Byberg

På Helleland i Eigersund kommune kan du kjøre over Hetlandsheia på Eiaveien, stopper du ved Grøsfjell rett før kommunegrensen til Sokndal så kan du se gården til samboerparet Ole Kristian og Solbjørg fra hovedveien. Her driver de med melkeproduksjon av rasen NRF med blanding av Holstein kyr. Sauer av rasen NKS og blæset finner du også på gården. De har også ammekyr av kjøttrasen Charolais og slaktegris. Ole Kristian og Solbjørg har drevet med slaktegris siden 2008 og melk siden 2018. Hele familien på gården, både store og små er glade i dyr. Det er viktig for dem at dyrene som bor på gården har det bra og får ett godt liv. For Ole Kristian og Solbjørg står trivsel hos dyrene høyt og at dyrene skal være sunne og friske. Ollestad Kjøtt får levert flotte slaktegriser fra Ole Kristian og Solbjørg til produksjon av gode produkter av godt svinekjøtt av god kvalitet. 

Foto: Ole Kristian og Solbjørg

Heskestad Gård

Nydelig til ved Heskestadvatnet rett ved E39 i Lund kommune finner du gården som har vært en slektsgård helt siden 1600-tallet og som drives i dag av Camilla og Sverre Heskestad. Sverre overtok gården i 2014 og har driftet gården med stadig nye investeringer som nytt sauhus til rasen norsk hvit sau og bygget om det gamle kufjøset på gården til slaktegrisfjøs. Det har også blitt startet opp med ammekyr av rasen Tiroler på gården. Ungene på gården er også mye med å bidrar og det brukes derfor mye tid på dyrene av hele familien som resulterer i rolige og snille dyr som trives. Dyrene på Heskestad gård skal ha det godt og dyrevelferd er derfor høyt prioritert av alle på gården. Ollestad Kjøtt benytter seg av flott lokalt svinekjøtt og lammekjøtt fra Sverre og Camilla og er en god lokal leverandør av flotte, sunne griser og lam!

Foto: Camilla og Sverre ved Heskestadvatnet med gården i bakgrunnen.

Ueland Gard

Ved Ualandsvatnet under det massive fjellet «Kassen» på Ualand i Lund kommune ligger de tre Uelandsgårdene. En av disse drives i dag av samboerparet Stian Ueland og Heidi Brådli som overtok gården etter foreldrene av Stian i 2017. Stian og Heidi driver fortsatt med driften som var på gården før de overtok og består av 14 ammekyr av rasen kjøtt simmentaler, og 80-90 innkjøpte okser. Produksjonen på gården består av ca. 30 tonn kjøtt i året. Hele familien er svært glad i dyrene på gården og er opptatt av at alle dyrene skal ha det godt, og både store og små er med og bidrar til god dyrevelferd og det legges stor vekt på dette. Barna på gården, Brian og Ingrid er også med. På sommerstid har både ammekyr med kalv god tilgang på godt kultur og utmarksbeite. Ueland gard leverer flott storfekjøtt til Ollestad Kjøtt, og vi er stolte av å ha familien som vår leverandør av gode, flotte, sunne og friske lokale råvarer.